Phát huy nông nghiệp hữu cơ: Trung tâm về an toàn thực phẩm   
 
Phát huy nông nghiệp hữu cơ: Trung tâm về an toàn thực phẩm  

Niles: Nếu quý vị thật sự muốn tạo một thay đổi  và thật sự muốn tạo một khác biệt, quý vị thật sự cần  suy nghĩ về những gì có trên đĩa ăn từ quan điểm về thịt  và sữa, rồi tìm những thức ăn thay thế và chọn những thứ đó.

XƯỚNG NGÔN VIÊN: Chào mừng quý khán giả  ý thức sinh thái đến  Địa Cầu: Ngôi Nhà Thân Ái. Trong chương trình hôm nay, Meredith Niles thuộc Trung tâm An toàn Thức ăn nói về việc sản xuất thực phẩm và sự liên hệ với biến đổi khí hậu. 

Trung tâm An toàn Thức ăn là một tổ chức phi lợi nhuận Hoa Kỳ được thiết lập năm 1997 để bảo vệ y tế công cộng và môi sinh ở Hoa Kỳ bằng cách  hoạt động để chấm dứt cách sản xuất thực phẩm  có hại và khuyến khích loại thực phẩm thay thế  hữu cơ và bền vững khác.

Hiện thời Trung tâm có nhiều sáng kiến bao gồm việc phát huy canh tác hữu cơ, tìm cách chấm dứt việc dùng vụ mùa GMO (Sinh vật  Bị biến đổi Di truyền), nâng cao ý thức liên hệ đến CAFOs hay Hoạt động Nuôi  Súc vật Tập trung và sự nối kết với biến đổi khí hậu và thông tin cho công chúng về hiểm họa của phóng xạ thực phẩm.

Tổ chức có trên 85.000 hội viên khắp Hoa Kỳ. Bà Niles, người thuần chay, là Cố vấn về Khí hậu và Nông nghiệp ở Trung tâm và còn là  giám đốc Cuộc vận động  Thức ăn Mát.

Cuộc vận động là một trong những dự án quan trọng nhất của trung tâm và tìm cách để quảng bá về sự liên kết giữa thực phẩm, nhất là  chăn nuôi gia súc và hâm nóng toàn cầu.

Để biết thêm chi tiết về Cuộc vận động  Thức ăn Mát,
xin truy cập www.CoolFoodsCampaign.org

email to friend Gửi bản này cho bạn bè