TRẠI THÚ KHÔNG GIẾT THÚ VẬT
 
Quý vị cô đơn ?
Quý vị có muốn ai đó đối xử với mình như một vị vua không?
Quý vị có muốn ai đó thương quý vị bất kỳ lúc nào trong ngày không?
Quý vị có muốn ai đó tận tụy với quý vị hết lòng 24/7 không?
Quý vị muốn có thêm một thành viên mới trong gia đình mình không?
Quý vị muốn có một người bạn trung thành hết mực trong đời mình không?
Nuôi một thú vật!
Chó, mèo, chim, bò, ngựa, vịt, heo, gà, thỏ, gà tây, .... Hãy liên lạc với trại thú không giết thú vật ở địa phương quý vi.
   
Các quốc gia 0
No Lục địa
Quốc gia
No writing found.