Runaway Methane Global Warming
 
Sự thoát khí mê-tan nhanh chóng vào khí quyển của địa cầu 635 triệu năm về trước, đã gây ra hâm nóng nhanh chóng và nhiều loài bị tuyệt chủng, phá vỡ khí hậu hơn 100.000 năm, và có thể xảy ra lại trong tương lai gần, báo Thiên Nhiên tường trình. (1)

Mối quan tâm là điều đó có thể cần một mức tăng nhiệt độ khá nhỏ để bắt đầu thả lỏng chất khí, sau đó sẽ kích hoạt một chu kỳ hâm nóng không thể ngưng. (2)

Bằng chứng đầu tiên rằng hàng triệu tấn khí mê-tan 20 lần mạnh hơn thán khí đang thoát ra vào trong khí quyển từ bên dưới đáy biển Bắc Cực đã được các khoa học gia khám phá vào tháng 9, 2008, theo lời nhật báo Độc Lập. (3)

Công nghệ chăn nuôi là nguồn sản xuất khí mê-tan số một, là khí nhà kính mạnh nhất. Liên Hiệp Quốc tường trình rằng sản xuất thịt thoát ra 37% khí mê-tan của thế giới (4)


Chúng ta phải cứu địa cầu này, như vậy trước tiên chúng ta sẽ có thể ở lại. Bởi vì nếu băng đá đều tan chảy, nếu tất cả các cực đều tan chảy, và rồi nếu biển bị hâm nóng, thì khí có thể thoát ra từ đại dương, và chúng ta đều có thể bị ngộ độc. Đó là rất nhiều khí.

Nếu quý vị xem bài khai thị ởTân Gia Ba, tôi đã cảnh báo rằng chúng ta phải thay đổi cách mình sống, bằng không sẽ quá muộn. Đó là 10 hoặc 15 năm. Hoặc trước đó, tôi luôn nói về việc chúng phát quang địa cầu của mình ra sao, phải không? Ăn thịt và tất cả điều đó chịu trách nhiệm rất nhiều tàn phá vào địa cầu của chúng ta, quý vị biết.

Các khoa học gia nói nhiều điều. Bây giờ họ đang lắng nghe, nhưng tôi chỉ hy vọng họ làm việc đó nhanh. Việc đó chỉ cần hành động. Tất cả chính phủ trên thế giới hiện thật sự xem trọng việc đó. Chỉ là tôi lo lắng hành động có thể quá chậm, chỉ vậy thôi.

Bởi vì băng đá phản ảnh mặt trời, quý vị thấy, vì vậy gửi nó trở vào không gian, nhưng băng đá hiện tan chảy quá nhanh, đến nỗi không có đủ phản ảnh và bởi vì biển đã ấm rồi, làm tan chảy băng đá. Và bởi vì băng đá tan chảy, biển ấm hơn. Quý vị hiểu ý tôi nói không, chu trình?

The way it is going, if they don’t fix it, 4 or 5 years time, finito. No more. It’s really that urgent.
- Thanh Hải Vô Thượng Sư - Tháng 12, 2007 – Bế quan Lễ Giáng Sinh (4)
Tin Mới Nhất
Melting permafrost intensifies greenhouse gases. - 23 Feb 2011
Account from scientists calculates methane emissions from freshwater sediments. - 21 Jan 2011
Continued Arctic methane release raises threat of runaway global warming.- 2 Jan 2011
Học hỏi từ quá khứ: Diệt chủng tập thể và hâm nóng toàn cầu với Tiến sĩ Peter Ward Play
Permafrost at Mt. Fuji and in Siberia melting at alarming rate - 28 Sep 2010
Antarctic melt is speeding methane releas - 23 Sep 2010
Warming Arctic oceans could result in devastating methane release - 30 Jul 2010
Nitrous oxide and methane emissions recalculated - 20 Jul 2010
Global methane from the livestock industry underestimated - 5 Jul 2010
Short-lived greenhouse gases heating the planet - 26 Jun 2010
Focus on reducing short-lived methane to cool the planet faster - 16 Jun 2010
Thawing permafrost releases nitrous oxide. - 15 Apr 2010
Seabed methane could spell climate disaster. - 27 Mar 2010
Sulfur dioxide pollution highlights methane as key to global warming. - 11 Mar 2010
Permafrost receding northward. - 26 Feb 2010
Xem tất cả các kết nối liên quan  
43
Melting permafrost intensifies greenhouse gases. - 23 Feb 2011
42
Account from scientists calculates methane emissions from freshwater sediments. - 21 Jan 2011
41
Continued Arctic methane release raises threat of runaway global warming.- 2 Jan 2011
40
Permafrost at Mt. Fuji and in Siberia melting at alarming rate - 28 Sep 2010
39
Antarctic melt is speeding methane releas - 23 Sep 2010
38
Warming Arctic oceans could result in devastating methane release - 30 Jul 2010
37
Nitrous oxide and methane emissions recalculated - 20 Jul 2010
36
Global methane from the livestock industry underestimated - 5 Jul 2010
35
Short-lived greenhouse gases heating the planet - 26 Jun 2010
34
Focus on reducing short-lived methane to cool the planet faster - 16 Jun 2010
33
Thawing permafrost releases nitrous oxide. - 15 Apr 2010
32
Seabed methane could spell climate disaster. - 27 Mar 2010
31
Sulfur dioxide pollution highlights methane as key to global warming. - 11 Mar 2010
30
Permafrost receding northward. - 26 Feb 2010
29
Methane emissions foretell runaway climate change. - 27 Jan 2010
28
Melting tundra releases immense carbon stores. - 20 Jan 2010
27
Siberian Arctic temperatures and methane emissions sharply increased. - 13 Jan 2010
26
Rapid warming is increasing global impact. - 12 Sep 2010
25
Methane gas released from lakes in Arctic region - 9 Sep 2009
24
Hydrogen Sulfide Eruptions Along the Coast of Namibia (NASA Images)
23
Melting Arctic Ocean Raises Threat of ‘Methane Time Bomb’
22
Khí mê-tan đang tràn ngập vào trong khí quyển từ lãnh nguyên nhanh hơn dự đoán nhiều
21
Sự bùng nổ khí mê-tan hâm nóng địa cầu tiền lịch sử, có thể trở lại - Nghiên cứu của NASA
20
Nghiên cứu cực của Đại học Stockholm tạo nên làn sóng quốc tế
19
Sự tăng mạnh khí mê-tan không thể giải thích đưa đến thêm nhiều lo lắng
18
Nghiên cứu mới về tầng đất đóng băng vĩnh cửu tiết lộ vấn đề hâm nóng toàn cầu lớn hơn - 16 tháng 11, 2008
17
Bắc Cực tan chảy ngay cả vào mùa đông
16
Khí mê-tan thải ra ở Bắc Cực gây lo lắng không kiểm soát được nạn hâm nóng toàn cầu
15
Chu trình hồi tiếp khí mê-tan khẳng định
14
Hồ nước lớn nhất và cổ xưa nhất của thế giới tại Siberia đang hâm nóng ở mức báo động
 
ĐỊA CẦU: NGÔI NHÀ THÂN ÁI Học hỏi từ quá khứ: Diệt chủng tập thể và hâm nóng toàn cầu với Tiến sĩ Peter Ward
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Băng mê-tan là gì & ảnh hưởng thay đổi khí hậu ra sao Phỏng vấn Tiến sĩ Roy Hyndman
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Băng tan Bắc Băng Dương: Phỏng vấn Tiến sĩ Greg Flato
Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
Phần 2
 
Vai trò quan trọng của băng đá Bắc Băng Dương: Phỏng vấn Tiến sĩ Ted Scambos & Mark Serreze
Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
Phần 2
Phần 3
 
Từ thán khí đến thay đổi khí hậu: Phỏng vấn David Archer, Tiến sĩ địa vật lý
Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
Phần 2
 
Hâm nóng toàn cầu & Khí đại dương : Phỏng vấn giáo sư Gerald Dickens Đại học Rice
Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
Phần 2
Phần 3