Thông tin Vệ tinh
 
THÔNG TIN TRUYỀN HÌNH:
Âu Châu
Eurobird 1(28.5º Đông), Hotbird 6 (13º Đông), Astra 1 (19.2º Đông)
Anh Quốc & Ái Nhĩ Lan Sky TV (Channel 835)
Bắc Mỹ Galaxy 19 (97º Tây)
Nam Mỹ  Hispasat (30 º Tây), Intelsat 907 (27.5º Tây)
Á Châu
ABS (75º Đông) , AsiaSat 2 (100.5º Đông), AsiaSat 3S (105.5º Đông)
Intelsat 10 (68.5º Đông) C-Band
Phi Châu Intelsat 10 (68.5º Đông) KU-Band, Intelsat 10 (68.5º Đông) C-Band
Úc Đại Lợi,
Tân Tây Lan
Optus D2 (152º Đông)
Trung Đông,
Bắc Phi
Eurobird 2 (25.5º Đông)
Hotbird 6 (13º Đông)
THÔNG TIN CHỈNH KÊNH:
Phát hình ngày 16 thàng 11, 2007

Bắc Mỹ
Galaxy 19 (97°Tây)
Nam Mỹ
 
Hispasat (30 °Tây)
Intelsat 907 (27.5°Tây)
Châu Á
 
ABS (75°Đông)
AsiaSat 2 (100.5°Đông)
AsiaSat 3S (105.5°Đông)
Châu Á và Châu Phi
Intelsat 10(68.5°Đông) C-Band
Châu Phi
Intelsat 10 (68.5°Đông) KU-Band
Úc Đại Lợi,
Tân Tây Lan
Optus B3 / D2 (152°Đông)
Trung Đông,
Bắc Phi
 
Eurobird 2 (25.5°Đông)
HIỆN TẠI:

Châu Âu, Trung Đông,
và Bắc Phi...........Hotbird (13° Đông) & Astra 1 (19.2° Đông)
Eurobird 1 tại 25,5 độ Đông
BSkyB kênh 887
 
 
 
 
 
 
 
 
Vệ Tinh/Vị Trí Quỹ đạo:
INTELSAT 10 (Ku Band) tại 68.5°Đông 
Băng Thông Chuyển Tín Hiệu 17
Tần số: 12682H
Tốc độ tín hiệu:  26657
FEC: 1/2
INTELSAT 10 (C Band) tại 68.5°Đông
Băng thông chuyển tín hiệu: G14C
Tần số: 3808V
Tốc độ tín hiệu: 10340
FEC: 3/4
Chương trình :2
PMT: 502
PRC: 102
Hình ảnh: 102
Âm thanh: 202
 
ASIA SAT 2 tại 105.5 °Đông
Băng thông chuyển tín hiệu: 9B
Tần số: 3960H
Tốc độ tín hiệu: 27500
FEC: 3/4
 
ASIA SAT 3S tại 105.5 °Đông
Băng thông chuyển tín hiệu : 4H
Tần số: 3760 Mhz
Tốc độ tín hiệu: 26Msys
FEC: 7/8

 

ABS tại 75°Đông
Transponder: 11S
Tần số: 12579H
Tốc độ tín hiệu: 22 Msps
FEC: 3/4
SID (Số kênh) : 121

Bắc Mỹ, Galaxy 19
97° Tây
Bộ phát đáp (Transponder): 20
Tần số (Frequency): 12060H
Tốc độ tín hiệu (Symbol Rate): 22000
FEC: 3/4
PID hình ảnh: 2003
PID âm thanh: 3003
PCR: 2003
SID: 3
PMT: 1003

HISPASAT 1C tại 30 °Tây 
Băng thông chuyển tín hiệu: 64
Tần số: 12169V
Tốc độ tín hiệu: 5240
FEC: 3 / 4    
Hình ảnh: 0x0257
Âm thanh: 0x0258


INTELSAT 907 tại 27.5 °Tây   
Băng thông chuyển tín hiệu: 11
Tần số: 3732R
Tốc độ tín hiệu: 14000
FEC: 3/4
PID hình ảnh: 2006
PID âm thanh: 3006
PCR   PID: 2006
PMT   PID: 1006 


OPTUS D2 tại 152° Đông
Băng thông chuyển tín hiệu: 5
Tần số: 15218.75V
Tốc độ tín hiệu: 22500
FEC: 3/4
PID hình ảnh: 5109   
PID âm thanh: 5209
SID: #13


EUROBIRD 2 tại 25.5°Đông
Băng thông chuyển tín hiệu: 154
tần số: 11585V
Tốc độ tín hiệu: 27500
FEC:    3/4   
PID hình ảnh: 37
PID âm thanh: 38
PCR   PID: 37
PMT   PID: 124

ASTRA 1 tại 19.2° Đông
Băng thông chuyển tín hiệu: 113
Tần số: 12633.25 MHz Ngang
Tốc độ tín hiệu: 22000
FEC: 5/6
PID hình ảnh: 234
PID âm thanh: 334
PCR: 234


HOTBIRD tại 13° Đông
Băng thông chuyển tín hiệu: 117
Tần số: 10853 MHz Ngang
Tốc độ tín hiệu:  27500
FEC: 3/4
PID hình ảnh: 32
PID âm thanh: 34
PCR: 32
EUROBIRD 1 tại 28,5 độ Đông
Băng thông chuyển tín hiệu C1
Tần số: 11222H
Tốc độ tín hiệu : 27500
FEC: 2/3
 
BSkyB
Kênh 887
Supreme Master Television hiện có tại Châu Âu, trên Vệ tinh.  Xin hãy liên hệ với các dịch vụ cung cấp trong danh sách dưới đây cho vùng cuả quý vị:

TOÀN CHÂU ÂU:

Truyền Hình Vô Thượng Sư là đài truyền hình kỹ thuật số phát miễn phí từ
vệ tinh Eutelsat Hotbird 6 tại 13°Đông với các thông số sau:

Tần số:        10853 MHz
Băng thông chuyển tín hiệu:     117
Phân cực:      Ngang
FEC:                 3/4
Tốc độ tín hiệu:     27500
Để thu tín hiệu từ vệ tinh quý vị cần bộ thu vệ tinh DVB và đĩa thu với kích thước tương ứng, thường là 90cm, nhưng hãy hỏi thêm tư vấn tại điạ phương.

ANH QUỐC
A basic free-to-air digital set-top box which now start from just �59, or �105 as a complete set-top box with antenna system, is more than suitable for free-to-air reception. Higher priced receivers offered by ourselves do not differ in quality, but in features, such as pay-TV upgrade possibilities.
The advantage of satellite reception is simple, more choice and less cost. Cable and other digital providers actually charge you per month for these free-to-air services, ie just for relaying to your cable set-top box. Satellite also covers a broader range of spoken languages and typically offers better digital picture and sound quality.
PHÁP:
Mua thiết bị cần loại thu được Hotbird, xin hãy vào các trang web sau đây để tìm nhà cung cấp gần quý vị nhất. http://www.eutelsat.com/deploy_Installateurs/pages/index.htm
http://www.bctech.fr/satellite/satcub1.html
ĐỨC:
Trang mạng:
http://www.satzentrale.de
http://www.satdoc.de
http://www.satlex.de/en/home.html
http://www.hotbird.de
 
Những câu hỏi liên quan đến chương trình Truyền Hình Vô Thượng Sư, liên lạc:
Truyền Hình Vô Thượng Sư 
122 A East foothill Blvd, #306
Arcadia, CA 91006
Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 626-444-4385 / Điện tín: +1 626-444-4386
Info@SupremeMasterTV.com
   Thông tin chỉnh vệ tinh

Chương trình cài đặt để thu được đài Supreme Master Television tại Âu Lạc (Việt Nam)

                

1)      Tại Âu Lạc, chúng ta thu đài Supreme Master Television qua vệ tinh ABS tại 75 độ đông, với bộ đĩa thu vệ tinh thông thường gồm có: chảo đĩa, đầu thu LNB, hộp thu sóng (set box), cụ thể như: MIC K49,  Best SAT 5299A … 

2)      Để thu được tín hiệu vệ tinh, dùng la bàn để định hướng mặt đĩa hơi lệch khoảng 10o hơi lệch về hướng tây nam. Kế đến hướng mặt đĩa ngữa lên khoảng 20 độ so với phương nằm ngang.

3)      Nếu không có đồng hồ đo, có thể dùng một TV nhỏ để dò tín hiệu và một đọan cáp dài khoảng 2m để thử, một đầu nối vào đầu thâu LNB và đầu kia nối vào hộp thâu sóng, nối dây tín hiệu (hình ảnh và âm thanh) từ hộp thu sóng vào TV, rồi cắm điện khởi động cả hộp thâu và TV.

4)      Sau đó, vào program set up (cài đặt chương trình) và nhập các thông số của đài Supreme Master Television như sau:

 

LNB Freg   10600                   10600    MHZ   ( Tần số của băng tần)

Trans Freg                             12579     MHZ   ( Tần số dưới )

Symbol Rate                                      22000    KSPS  ( tỉ số phù hiệu )

Polarity                                               H     ( sóng ngang)

22K                                                    on   ( đồng hồ PID)

Dis EqC                                             off   ( thị tần)

Mode                                              free

5)      Sau khi điều chỉnh đĩa thu để nhận tín hiệu Supreme Master Television rõ nhất, tháo cáp thử và nối cáp dài từ đầu thu LNB trên đĩa đến hộp thu set box, gắn dây tín hiệu từ hộp thu vào TV và bắt đầu thưởng thức chương trình Supreme Master Television.

 

 Những thiết bị cần để thu suprememaster tv từ vệ tinh:


1. Điã thu (với LNB) 2. Đầu thu 
3. LNB 4. Đồng hồ đoCó nhiều loại quý vị có thể chọn. Đây là một ví dụ tham khảo:

1. Điã- Orbit 80 cm, với giá gắn vào tường (kích thước gợi ý) giá 49.00

2. Đầu thu - Technomate 1000D giá 79.00

3. LNB - Edison 0.2DB Đơn (Kép cho 2 TV) �20.00

4. Đồng hồ đo ( đôi khi đi kèm cả bộ, miễn phí) giá 17.00 - 25.00

5. Ốc gắn điã (thường có 4 ốc tùy thuộc loại giá gắn) 5.70

6. Cáp dẫn hình (20m/hoặc hơn tùy thuộc nhà qúy vị) giá 10 - 15

7. Clip để gắn giây cáp vào tường 7MM  giá 2.00

8. Tiếp nối ở đầu giây cáp: Satellite "F" Plug x 4 giá 2.00

9. Compass (optional but advised) Loại Thông thường hoặc Digital giá 5.00 - 15.00

   (Cửa hàng LiDL có hạ giá cho bộ thu vệ tinh)

 
Hướng dẫn cơ bản để lắp đặt:
Lắp một bộ thu vệ tinh ở nhà cuả quý vị là rất đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Đầu tiên quý vị cần biết là thu từ vệ tinh nào.
Thứ hai là điã phải được chỉnh đúng hướng nếu không quý vị không thu được tín hiệu. Góp ý cho quý vị giống như là chỉ một cái điã trên chiếc xe máy cách xa ngàn dặm , nhưng chỉ cần thử và lỗi vài lần và vài thủ thuật có ích, nó sẽ dễ dàng!
1) Để thu tín hiệu vệ tinh, điã thu vệ tinh (trên trời) phải được hướng thẳng về phiá vệ tinh. Những cản trở như cây cối, nhà cao tầng sẽ lãm giảm tín hiệu thu.
2) Tìm nơi lắp điã thu. Đặt hướng về phiá nam và có thể chỉnh lên xuống theo chiều thắng đứng
3) Xiết chặt hai ốc cố định trên tường và cố định lại
4) Nên chỉnh góc / tầm trước. Điển hình ở Anh quốc,góc yêu cầu 30-31 độ (lên/xuống) và đánh dấu lên giá đỡ.
5) Bây giớ quý vị xác định mặt ngang. Vệ tinh Hotbird là13 độ Đông từ phiá Nam. La bàn sẽ giúp quý vị tìm vị trí đúng.
6) Bây giờ chỉ cần chỉnh nhỏ để tìm tín hiệu. Dụng cụ đề cập ở trên sẽ giúp quý vị , đồng hồ đo tín hiệu  "Sat Finder" hoặc "Sat Beeper". Dùng đồng hồ sẽ giúp quý vị đạt điã thu chính xác hơn , bằng cách di chuyển đià thu từ từ cho đến khi đồng hồ thu đươc tín hiệu , và cuối cùng là tìm điểm mà từ đó chỉnh điã đi bất kỳ hướng nào cũng làm giảm tín hiệu có nghiã là điã thu cuả quý vị đã chỉnh xong.
Chú ý: Quý vị cần một đoạn giây cáp ăng ten, khoảng 1m có đầu nối để dùng nối vào đồng hồ đo. Đầu nối cuả đoạn cáp này nối vào đồng hố còn đầu kia nối vào  LNB (đầu thu gắn trên điã thu). Giây cáp thu sẽ nối một đầu vào đầu thu trong nhà còn đầu kia vào đồng hồ đo. Bây giờ quý vị có thể nối đầu thu vào TV và dùng tín hiệu trên màn hình để chỉnh cho chính xác. Tín hiệu trên màn hình đối với Hotbird phải đạt trên 60%. Nếu thấy rất thấp(<10%), quý vị có thể đã bắt sai vệ tinh hoặc nối giây cáp không đảm bảo yêu cầu (xem hình dưới đây).
Chú ý: Giây dẫn phiá ngoài cuả cáp không được tiếp xúc với giây dẫn trong lõi cuả cáp.
8) Sau những việc trên, xin hãy mở sách hướng dẫn cuả đầu thu để xem  SMTV.
9) Bây giờ hãy ngồi xuống, thư giãn và thưởng thức kênh truyền hình tâm linh lạc quan nhất thế giới!
 


Cách nối giây ăng ten 


 
 
Thông tin về vệ tinh
Thông tin chỉnh vệ tinh
Thông Tin Hệ Thống Cáp


 

Truyền Hình Vô Thượng Sư ngưng phát hình vào ngày 2 tháng 1, 2012
Đọc Thêm...