email to friend  Gửi bản này cho bạn bè    In

Thiếu mưa kéo dài thêm trong năm qua dẫn đến giảm thiểu trầm trọng cho mực nước tại Sông Kennet ở Vương quốc Anh kể từ 17 tháng 12, 2011, khoa học gia chuyển đạt sự lo lắng của họ cho sự sống thủy vật khi nhiều đoạn của đáy sông trở nên hoàn toàn khô cạn.

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/18/river-kennet-dry-john-betjeman
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2075889/Poet-Sir-John-Betjemans-beloved-River-Kennet-reduced-trickle-lack-rain.html?ito=feeds-newsxml

Trong một nghiên cứu phát hành ở Tạp san Áp dụng Sinh thái ngày 20 tháng 12, 2011, khoa học gia ở Ethiopia cảnh cáo rằng sự sống sót của cây Trầm hương, mà nhựa được dùng trong dịp lễ tôn giáo và như nước hoa, đang gặp nguy cơ vì các yếu tố bao gồm việc lấy nhựa thái quá và ảnh hưởng biến đổi khí hậu làm cây chậm mọc lại.

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16270759
http://blogs.reuters.com/faithworld/2011/12/21/frankincense-production-is-doomed-scientists-warn/