LỊCH PHÁT HÌNH HÀNG TUẦN
  
 
Giờ địa phương của quý vị :GMT H United States   * Xem lịch trình trong giờ địa phương
: : LỜI PHÁP CAM LỒ : :
12:00
18:00
Ngày kế
00:00
Ngày kế
06:00
: : THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH : :
13:30
19:30
Ngày kế
01:30
Ngày kế
07:30
: : TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG : :
14:30
20:30
Ngày kế
02:30
Ngày kế
08:30
: : GIỮA THẦY và TRÒ : :
15:00
21:00
Ngày kế
03:00
Ngày kế
09:00
: : THẾ GIỚI LOÀI VẬT : :
16:00
22:00
Ngày kế
04:00
Ngày kế
10:00
: : VĂN NGHỆ THIÊN CUNG : :
17:00
23:00
Ngày kế
05:00
11:00

 0Ngày


 0Ngày


 0Ngày


 0Ngày


 0Ngày


 0Ngày


 0Ngày


* - Chương trình 6 tiếng, phát hình 4 lần trong ngày, từ 12:00 giờ sáng đến 11:00 giờ sáng   * Có thể bị thay đổi mà không báo trước.
Xem nội dung phát hình hôm nay Xem lịch phát hình hàng tuần Đọc thêm lịch phát hình Đừng để lỡ