KẾT NỐI
 
53.  
Switchboard  
Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên
52.  
Diễn đàn Environmental Capital  
WSJ.com
51.  
Go Veg  
goveg.com
50.  
Earth Save  
earthsave.org
49.  
Planet Ark  
planetark.com
48.  
Worldchanging  
worldchanging.com
47.  
Hội đồng Liên Chính phủ Khí hậu Thay đổi Liên Hiệp Quốc  
ipcc.ch
46.  
Hiệp hội Khoa học gia Quan tâm  
ucsusa.org
45.  
Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên  
NRDC
44.  
Ecorazzi  
ecorazzi.com
43.  
Mongabay  
Rhett A. Butler
42.  
EcoGeek  
Hank Green
41.  
No Impact Man  
Colin Beavan
40.  
RealClimate  
realclimate.org/
39.  
ClimateChange  
Guardian
38.  
Diễn đàn Dot Earth  
Thời báo Nữu Ước
37.  
TreeHugger  
treehugger.com
36.  
Grist  
http://grist.org/
35.  
Kiêng ăn hâm nóng toàn cầu  
globalwarmingdiet.org
34.  
Vậy thì bạn là nhà môi sinh. Tại sao bạn vẫn ăn thịt?  
emagazine.com
33.  
Sự thật Bất tiện Khác: Thịt là Vấn đề Hâm nóng Toàn cầu  
emagazine.com
32.  
Khí mêtan hẹn giờ  
Independent.co.uk
31.  
Một phần ba số cá bắt được trên thế giới dùng để nuôi gia súc  
Telegraph.co.uk
30.  
Khí thải từ bò ợ 'nhiều hơn xe hơi nhà'  
Independent.co.uk
29.  
Nhà tư vấn chính phủ: ăn ít thịt để giải quyết khí hậu thay đổi  
Telegraph.co.uk
28.  
Chuyển sang ăn thuần chay giúp khí hậu, chính phủ nói  
Telegraph.co.uk
27.  
Người tiêu thụ nên cắt tiêu thụ thịt và sữa để chống khí hậu thay đổi  
Telegraph.co.uk
26.  
Ăn xanh 'khiến bạn xanh hơn'  
The Australian
25.  
Bài Diễn Văn Kêu Gọi Sự Thay Đổi Lớn Về Cách Ăn  
Tình thương trong Thế giới Chăn nuôi
24.  
Người tỵ nạn khí hậu tại Thái Bình Dương bị ngập  
wwf.org.au