KHOA HỌC và TÂM LINH
  
Cuộc cách mạng khoa học này rất quan trọng bởi vì khi loài người đạt được nhiều tiến bộ khoa học, chúng ta sẽ cần trí huệ vĩ đại hầu sử dụng kỹ thuật của họ cho mục đích hòa bình và xây dựng

Ngày phát hình: 2012 Tháng 1 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 19
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 28
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 21
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 7
Phần 1
Phần 2
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 17
Phần 1
Phần 2
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 12
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 5
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 15
Phần 1
Phần 2
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 1
Phần 1
Phần 2
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 7 4
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 6 13
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Ngày phát hình: 2011 Tháng 5 23
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 5 16
Ngày phát hình: 2011 Tháng 4 25
Phần 1
Phần 2
Phần 3

 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
KHOA HỌC và TÂM LINH
 
Phổ biến nhất
 Khám phá bí mật vũ trụ với Dolores Cannon, nhà nghiên cứu tâm linh
 Tiến sĩ Jude Currivan: Những hiểu biết sâu xa về ý thức vũ trụ
 Tiến sĩ Konstantin Korotkov: Thấy điều vô hình
 Bob Dean nói sự thật về đĩa bay
 Tiến sĩ Steven Hairfield nói về những nguyên lý thiêng liêng của nghiệp quả
 Bác sĩ Jeffrey Long: Bằng chứng về hậu kiếp
 Sự sống, di truyền học và cơ học lượng tử - Thảo luận với Tiến sĩ Johnjoe McFadden
 Tiến sĩ John E. Brandenburg - Hỏa tinh chết, Địa cầu hấp hối
 Vai trò của não bộ trong tâm linh và thay đổi bản thân
 Bí ẩn Mặt trăng: Đang chờ tiết lộ