KHOA HỌC và TÂM LINH

Thể nghiệm cận tử: Hành trình của linh hồn
Laura Eisenhower nói về việc hồi phục nữ tính thiêng liêng
Tiến sĩ Konstantin Korotkov: Thấy điều vô hình
Stephen Bassett: Nâng cao ý thức về Liên hệ giữa nhân loại và người ngoại tinh
Peter Canova: Giải đáp bí ẩn của sự Sáng tạo và nữ tính thiêng liêng
Jason Martell: Mất kiến thức từ thượng giới
Phi hành gia thời xưa: Lịch sử về đĩa bay viếng Địa Cầu
Thái Cực Quyền: Hòa hợp với khoa học
Pane Andov: Thông điệp từ vòng tròn trên cánh đồng về năm 2012
Sự hài hòa và tự nhận thức qua âm thanh của các hành tinh (1/2)
Nhà nghiên cứu Psionic Pane Andove: Liên lạc những thế giới khác
Tiến sĩ Jude Currivan: Những hiểu biết sâu xa về ý thức vũ trụ
Hồi tưởng cả cuộc đời: Dannion Brinkley nói về kinh nghiệm cận tử
Giáo sư Tiến sĩ Ervin László: Ý thức và đạo đức toàn cầu
Khám phá bí mật vũ trụ với Dolores Cannon, nhà nghiên cứu tâm linh
International Sites