NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT
 
Những hình ảnh trong chương trình sau đây rất nhạy cảm và có thể khiến bạn cảm thấy bất an như trường hợp chúng tôi. Tuy nhiên, chúng ta cần phơi bày sự thật về sự ngược đãi thú vật.
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 27
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 20
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 13
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 6
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 29
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 22
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 15
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 8
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 1
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 25
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 18
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 11
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 27
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 20
Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 30