TRƯỜNG CHAY - LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
 
Món tráng miệng đặc sản Slovenia: Bánh lớp Prekumrian      
(For all ingredients, please use organic versions if available)
200 grams flour
1 kilogram apples
400 grams tofu
250 grams ground walnuts
300 grams raisins
Juice of 1 lemon
Vegan cream
Brown sugar
Cinnamon
Salt
Oil
Water
 1. Add in a little bit of water in the dough, a pinch of salt, and begin to knead.
 2. Add in the sugar, knead again.
 3. When the dough is about the right density, put it on the board.
 4. Make a round, small loaf from the dough and oil the surface so that it won’t dry off and later it will be easier to roll out.
 5. Take another bowl, oil it too, so the dough won’t stick to it.
 6. Divide the dough into four to make four layers.
 7. Take each dough and make small oiled balls.
 8. Put the dough in the bowl and cover it and let it sit at least half an hour.
 9. Meanwhile, crumble the tofu, add in 3 tablespoon of sugar, 4 tablespoons of vegan cream.
 10. Add in one whole lemon juice. And mix all together really well. The stuffing is ready.
 11. Take the apple, peel it, and then grate it.
 12. Oil the baking pan.
 13. Take one dough and roll it so that it fit into the baking pan.
 14. Spread the dough out all over the baking pan.
 15. Use half of the mix tofu and spread it evenly all over the dough.
 16. Sprinkle half of the walnuts on top of the tofu.
 17. Add half of the grated apples, half of the pre-soaked raisins, and cinnamon.
 18. Add 2 tablespoon of sugar.
 19. Roll out the next dough layer.
 20. Sprinkle 2 tablespoon of sugar evenly on top of the second dough.
 21. Pour over the vegan cream.
 22. Roll out the third part of dough.
 23. Spread the tofu, the walnuts, the apples, the raisins and the cinnamon. Spread them all evenly.
 24. Add 2 tablespoon of sugar.
 25. Roll out the last part of the dough.
 26. Put the cake in the oven for 1 hour at 160 degrees Celcius.
 27. When it’s done, take the cake out of the oven, and let it cool before cut into pieces.
 28. Ready to be served.


File NO: 1618
 
Tìm Công Thức Thuần Chay
 
Phổ biến nhất
 Lễ Tạ ơn thuần chay với Bếp trưởng Miyoko Schinner Bánh philo chiên vàng, Súp bí đỏ & Bánh mì ngọt (1/2)
 Món ăn Giáng Sinh thuần chay không nấu: Món nhồi & Bánh táo (1/2)
 Đậu và bo bo hầm với đậu hủ ươm khói kiểu Slovenia (1/2)
 Hội Lubee Bảo tồn Dơi - Cứu dơi ăn trái sắp tuyệt chủng
 Nhóm Trường chay Thiên Thai mừng lễ Hanukkah (1/3): Bắp cải cuộn
 Ánh sáng & món ngon cho lễ Hanukkah thuần chay với bếp trưởng Cary Brown - P1/2
 Faith, chó nhỏ dũng cảm và anh hùng
 Thầy dạy làm thức ăn tươi Ellen Livingston (1/2) Sinh tố xanh và súp đu đủ chanh
 Bánh sô-cô-la và bánh quy dừa thuần chay kiểu Moldova
 Thế giới hoang dã: Gặp thú vật của Trung tâm giáo dục thú hoang Uganda (1/3)