NHÀ HÀNG CHAY DO HỘI VIÊN CỦA HỘI ĐIỀU HÀNH
 
   
Các quốc gia 38
No Lục địa
Quốc gia
38 EUROPE Anh quốc
37 OCEANIA Úc Đại Lợi
36 EUROPE Áo quốc - BioParadies
35 EUROPE Áo quốc- Go Veggie Be Green
34 ASIA Đại Hàn
33 EUROPE Đức
32 ASIA Âu Lạc (Việt Nam) - Loving Hut
31 ASIA Âu Lạc (Vietnam)
30 ASIA Âu Lạc (Vietnam) - Nhà hàng Lối Sống Mớ…
29 AFRICA AND MIDDLE-EAST Benin
28 EUROPE Cộng hòa Tiệp Khắc
27 SOUTH AMERICA Chí Lợi
26 ASIA Formosa (Đài Loan)
25 ASIA Formosa / Luo Dong Township - Joyful Restaurant
24 ASIA Formosa / Thành phố Nghi Lan - Be Veg. in Hear…