NHÀ HÀNG CHAY DO HỘI VIÊN CỦA HỘI ĐIỀU HÀNH
 
   
Các quốc gia 37
No Lục địa
Quốc gia
37 EUROPE Anh quốc
36 OCEANIA Úc Đại Lợi
35 EUROPE Áo quốc - BioParadies
34 EUROPE Áo quốc- Go Veggie Be Green
33 ASIA Đại Hàn
32 EUROPE Đức
31 ASIA Âu Lạc (Việt Nam) - Loving Hut
30 ASIA Âu Lạc (Vietnam)
29 ASIA Âu Lạc (Vietnam) - Nhà hàng Lối Sống Mớ…
28 AFRICA AND MIDDLE-EAST Benin
27 EUROPE Cộng hòa Tiệp Khắc
26 SOUTH AMERICA Chí Lợi
25 ASIA Formosa (Đài Loan)
24 ASIA Formosa / Luo Dong Township - Joyful Restaurant
23 ASIA Formosa / Thành phố Nghi Lan - Be Veg. in Hear…