PHIM VỀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU
 
Các nhà lãnh đạo bảo tồn tương lai chúng ta: Bước tiến và ưu tiên về biến đổi khí hậu 3.11.2010 (1/7) Anh quốc   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  
Phần 1 ( 108 MB )
Phần 2 ( 93 MB )
Phần 3 ( 111 MB )
Phần 4 ( 108 MB )
Phần 5 ( 115 MB )
Phần 6 ( 131 MB )
Phần 7 ( 131 MB )


On November 3, the non-profit World Preservation Foundation co-hosted with Dods Parliamentary Services a unique gathering at the historic Central Hall Westminster in London, with speakers from government, science, media and advocacy organizations, to discuss the increasingly evident effects of climate change and explain how the production of food, and in particular livestock raising, is seriously impacting global warming, biodiversity loss, water shortages, and more.

“Leaders Preserving Our Future: Pace & Priorities Climate Change,” was attended by experts and dignitaries such as the Duchess of Norfolk; High Commissioner for Antigua and Barbuda, Dr. Karl Roberts; Dr. Ester van der Voet, a representative from the United Nations Environment Program, and the ambassadors of such countries as Russia, Bolivia, Nepal, and others.

The highlight of the afternoon was the presence of Supreme Master Ching Hai who delivered a message via video on solving the large environmental crises of concern in the meeting, as well as urging leaders and co-citizens alike to make courageous Earth-saving changes.

We now invite you to join us for part 1 of the 7-part rebroadcast of the live conference “Leaders Preserving Our Future: Pace and Priorities on Climate Change” on November 3, 2010, in Westminster, London, in the United Kingdom.

Kết nối liên quan
 
Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn (1/9) 8.11.2009 Hoa KỲ
 
Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu 22.10.2009 (1/8) Nam Dương
 
Ra mắt sách "Loài Hoang Dã Cao Quý" của Thanh Hải Vô Thượng Sư, ấn bản tiếng Đức & Pháp & "Những Chú Chó Trong Đời Tôi" tiếng Ba Lan (1/5) 18.10, 2009, Đức
 
Bảo vệ nhà chúng ta với TÌNH THƯƠNG (1/8) 11.10.2009 Đài Trung, Formosa (Đài Loan)
 
Hâm nóng toàn cầu: Vâng, có một giải pháp (1/4) 12.09.2009 Lima, Peru
trackback : http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/sos_video_au/157