PHIM VỀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU
 
GIẢI PHÁP cho ĐỊA CẦU từ Thanh Hải Vô Thượng Sư   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  
Phần 1 ( 9 MB )
Phần 2 ( 14 MB )
Phần 3 ( 17 MB )
Phần 4 ( 10 MB )


NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ CỨU ĐỊA CẦU

Rất dễ để thay đổi việc hâm nóng khí hậu, và cứu thế giới.

Chỉ cần Ăn Chay, Sống Xanh, và làm việc thiện.

Phỏng vấn trên điện thoại Thanh Hải Vô Thượng Sư với James Bean thuộc đài phát thanh Spiritual Awakening Radio  29 tháng 7, 2008 – Hoa Kỳ

Tọa thiền. Có viễn ảnh khẳng định. Loan tải tờ thông tin SOS. Cổ động việc ăn chay. Sống cần kiệm. Trồng cây. Dùng xe lai hoặc phương tiện chuyên chở dùng ít xăng hơn để đi lại, như đi chung xe, đi xe buýt, xe lửa, đi bộ, đi xe đạp.

Mua thức ăn hữu cơ ủng hộ nông dân trồng hữu cơ, v.v. Làm bất cứ gì quý vị có thể để ủng hộ lối canh tác rau cải hữu cơ này. ~ Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư từ Trung tâm San Jose, California, Hoa Kỳ - ngày 10 tháng 7, 2008

ĂN CHAY! DINH DƯỠNG KHÔNG ĐỘNG VẬT.

Giải pháp tốt nhất cho tình trạng khẩn cấp hiện nay là ăn chay, và điều đó nên được ủng hộ công khai và ngay cả làm thành luật nếu có thể, để bảo vệ con người, loài vật, và địa cầu này, địa cầu duy nhất chúng ta có. ~ Tái phát hình cuộc phỏng vấn trực tiếp với Thanh Hải Vô Thượng Sư  bởi Đài phát thanh East Coast FM Radio, Ái Nhĩ Lan Chủ nhật, 31 tháng 8 năm 2008

Người ta phải nhận ra rằng buông bỏ miếng thịt vốn độc hại đó, là việc làm duy nhất để có hòa bình trên địa cầu và để loại bỏ nạn đói vĩnh viễn, và để cứu địa cầu này. ~ Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và Truyền Hình Vô Thượng Sư Los Angeles, California, Hoa Kỳ– 31 tháng 7, 2008

Chỉ cần ăn chay và chúng ta sẽ loại bỏ rất nhiều khí mê-tanô nhiễm từ chuyên chở, phí phạm rất nhiều nước và đất, và những vùng đất đó chúng ta có thể canh tác. ~ Monaco – 4 tháng 5, 2008 Tiếng Anh

Ăn chay có thể cứu thế giới qua việc nâng cao những nhân quả tốt và năng lực nhân đức từ lối sống từ bi tốt đẹp. Và điều đó cũng sẽ giảm thiểu hoặc hoàn toàn loại bỏ chiến tranh. ~ Hội thảo truyền hình trực tiếp với Thanh Hải Vô Thượng Sư SOS: Ngưng Hâm Nóng Toàn Cầu Ngày 27 tháng 7, 2008 - Đông Kinh, Nhật Bản

THÔNG ĐIỆP TỐT TỪ CHÍNH PHỦ & GIỚI TRUYỀN THÔNG
A. Chính phủ Lãnh Đạo Ăn Chay

Điều đó phải bắt đầu từ chính phủ và giới thông tin vì họ là những công cụ mạnh nhất để loan tải tài liệu cho dân chúng khắp nơi.

Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Vọng Các, Thái Lan – 24 tháng 7, 2008

Họ phải vượt qua ranh giới của nghi thức và công việc thường lệ theo thói quen vì đây là một tình trạng đặc biệt, cần biện pháp đặc biệt, thậm chí cả biện pháp liều lĩnh.

Hội thảo truyền hình Luân Đôn Ngày 13 tháng 6, 2008

Chính phủ có thể cấm thịt trong nhà, ngoài nhà, hoặc ngoài nhà, trong nhà, hoặc trong nhà hàng. Chính phủ có thể cho dân chúng biết về ảnh hưởng lợi ích mà họ có được bằng cách ăn chay. Họ phải công bố điều đó khắp nơi.

Họ phải đưa tờ thông tin cho người ta đọc, phải làm việc này trở thành một việc làm công cộng. Rồi tổ chức các lớp học gia chánh để người ta học miễn phí trong trường, trong lớp học đêm hoặc đại khái vậy.

Họ cũng có thể đánh thuế thịt cao, hoặc cấm thịt hoặc cấm giết hại thú vật, và giáo dục người ta vào một lối sống hoàn toàn mới và phấn khởi.

Hội thảo truyền hình Luân Đôn Ngày 13 tháng 6, 2008

Chỉ cần ngưng đánh cá, chính phủ phải cấm đánh cá vì cá rất quan trọng cho sự sống còn của chúng ta được lâu hơn. Chúng ta phải bảo vệ biển còn sống và lành mạnh, vì biển liên quan đến sự sống và sức khỏe của mình. Chúng ta không thể sống mà không có biển.
Phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư với Louise Kings và Sandman trên đài phát thanh East Coast Radio FM Ngày 30 tháng 11, 2008 – Ái Nhĩ Lan

B. Giới Truyền thông Cổ động việc Ăn chay
Tất cả giới truyền thông nên giúp cứu địa cầu. Mỗi ngày khi họ in nhật báo, chỉ cần để trên trang đầu đâu đó:

“Ăn Chay. Sống Xanh. Cứu Địa Cầu.”

Tất cả bảng yết thị, mỗi một bảng quảng cáo nên thêm một câu. Tất cả chương trình giải trí, mỗi khi họ có tiết mục giải trí, họ có thể nói điều đó trước hoặc sau đó: “Xin hãy Cứu Địa Cầu. Ăn Chay. Sống Xanh.”
Monaco Ngày 4 tháng 5, 2008

ỦNG HỘ CANH TÁC HỮU CƠ

Mọi người chuyển sang canh tác hữu cơ thay vì chăn nuôi gia súc. Canh tác hữu cơ dùng ít nước hơn, ít giờ hơn, ít công hơn sản xuất nhiều thực phẩm lành mạnh hơn cho tất cả được hưởng. Và ngay cả nếu người ta cần tiền, chính phủ nên trợ cấp họ để giúp nông dân hữu cơ thay vì dùng tiền đó để giúp sản xuất thịt vốn có hại cho chúng ta.

Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư Ngưng Hâm Nóng Toàn Cầu: Hành Động Bây Giờ – Ngày 11 tháng 10, 2008

Điều đó dễ, đơn giản, tiết kiệm nước chi phí. Điều đó rất tốt cho sinh thái, cho kinh tế. Nó sẽ hấp thụ ngay cả 40% thán khí nếu tất cả đất trồng được được canh tác hữu cơ. Canh tác hữu cơ bảo tồn đất trên mặt.

Canh tác hữu cơ giảm nước thoát canh tác có độc và chất gây ô nhiễm mà sẽ ô nhiễm nước, đất và không khí. Do đó, canh tác hữu cơ cũng lành mạnh hơn cho người làm việc đồng áng, cộng đồng chung quanh, và thú hoang thiên nhiên.
Phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư với Bà Andrea Bonnie
Ngày 21 tháng 11, 2008 Phát hành trên nhật báo Irish Independent (Ngày 10 tháng 12, 2008)

TRỒNG RAU CẢI VÀ CÂY
Trồng rau cải trong vườn quý vị thay vì trồng cỏ, quý vị trồng rau cải rồi ăn.
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Sydney, Úc Đại Lợi – 17 tháng 8, 2008

Và trồng cây. Mỗi người trồng vài cây. Rồi thay vì chính phủ đặt tiền vào chiến tranh, họ chỉ cần dùng tiền để trả cho những người trồng cây ở vùng sa mạc, nơi khí hậu khô, nơi đã bị hủy hoại hầu làm sống lại bầu khí quyển.
Áo quốc Ngày 28 tháng 2, 2008

CẦN KIỆM & SỐNG BỀN VỮNG

Năng lượng bền vững, điện mặt trời, điện gió. Và đi chung với nhau trong một xe đến nơi làm hoặc cùng đi mua sắm. Và mua xe lai nếu quý vị có thể.           
Đức quốc – 31 tháng 12, 2006

Mọi quốc gia nên giúp nhau để phát triển thêm năng lượng bền vững cho địa cầu chung này cũng như để bảo vệ sức khỏe của con người và thú vật. Chúng ta phải áp dụng lối sống bền vững, xanh, cần kiệm mà sẽ hỗ trợ mọi sự sống trên địa cầu.
Hội thảo Khí hậu Mông Cổ - Ngày 27 tháng 1, 2009

Mở cửa sổ, tắt máy lạnh hoặc giảm dùng máy lạnh, tiết kiệm năng lượng, tái chế, v.v., v.v., mọi người có thể tự động làm việc đó mỗi ngày và ngay cả các công ty có thể giảm giờ làm việc hoặc cắt ngắn giờ làm việc cho phù hợp.

Triển lãm Nhân Ái và Nghệ thuật của Thanh Hải Vô Thượng Sư: Thiên đàng tại thế
Formosa - 5 tháng 7, 2008

Dùng ít nước nóng, tắm nhanh hơn, và đừng để nước chảy trong khi đang tắm, đừng để nước tiếp tục chảy trong khi quý vị đang đánh răng.

Tắt máy vi tính. Tắt đèn khi không cần. Tất cả máy dự phòng, bất cứ gì, máy vi tính, truyền hình, tắt mọi thứ.

Y phục, cũng có thể lau sạch. Quý vị không cần thay quần áo và giặt mỗi ngày. Giữ bản thân sạch sẽ như vậy, và tiết kiệm rất nhiều tiền và tài nguyên cho thế giới, cho địa cầu.
27 tháng 5, 2007 Áo quốc

Ở nhiều nơi đã có việc cấm dùng túi ny-lông và nhiều tiệm tạp phẩm đã cố gắng giới hạn việc dùng bao bì có hại. Chúng ta nên dùng những thứ ít độc hại hơn, và nên dùng túi đi chợ riêng của mình bất cứ nơi nào mình đi, để giảm mọi ảnh hưởng tai hại chúng ta có thể giảm cho địa cầu.
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư SOS! Hội Thảo Quốc Tế Về Hâm Nóng Toàn Cầu
Đại Hàn - 22 tháng 5, 2008

LOAN TẢI THÔNG TIN
A. Viết thư cho Chính phủ và giới truyền thông
Viết thư hoặc nói chuyện với chính phủ, giới truyền thông và những người có thẩm quyền, ngoài việc chúng ta đang làm hiện nay, như phân phát tờ thông tin, dạy ăn chay, mở nhà hàng chay, và đi đến trường học để trình bày lối dinh dưỡng chay, v.v.
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Vọng Các, Thái Lan – 24 tháng 7, 2008 

B. Tổ chức Hội thảo Thường dân
Chúng ta phải tổ chức hội thảo thường dân để mang lại bằng chứng, lý luận và giải pháp cho việc hâm nóng toàn cầu.
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư Ngưng Hâm Nóng Toàn Cầu: Hành Động Bây Giờ – Ngày 11 tháng 10, 2008 

C. Tham gia Nỗ lực với các Nhóm ăn chay khác
Những người giàu nên tiêu tiền để quảng cáo những đầu đề này nếu giới truyền thông không làm. Những người trường chay và thuần chay nên tận sức thông tin với đại chúng và cho họ biết về tình trạng hiểm nghèo của thời đại này do việc ăn thịt và thuyết phục người khác chuyển sang ăn chay.
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và Truyền Hình Vô Thượng Sư Los Angeles, California, Hoa Kỳ – 31 tháng 7, 2008

Tôi chỉ có thể nói với quý vị rằng tôi cảm thấy lạc quan, và nếu chúng ta cố gắng, và với sự giúp đỡ của tất cả người ăn chay, ăn trái cây, ăn không khí, chỉ uống nước, không ăn thịt ngoài kia, nếu họ đều giúp chúng ta, và cho dù người ăn thịt, nếu họ cũng giúp chúng ta, thì địa cầu sẽ được cứu.
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Auckland, Tân Tây Lan – Ngày 19 tháng 8, 2008

THIỀN VÀ CẦU NGUYỆN
Chúng ta phải sám hối và cầu xin ân sủng thiên đàng. Chúng ta phải cầu xin sự tha thứ từ thiên đàng và từ mọi chúng sinh về tất cả sự tổn hại chúng ta đã gây ra cho họ. Và rồi lực lượng tập thể từ ái khẳng định của toàn thế giới sẽ đẩy lùi bóng tối đang tiến về phía chúng ta, đang đối diện chúng ta ngay lúc này. Giải pháp đơn giản là Tình thương, thế thôi. Chúng ta phải theo trái tim mình.
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư SOS! Hội Thảo Quốc Tế Về Hâm Nóng Toàn Cầu  Hán Thành, Đại Hàn - 22 tháng 5, 2008

Quý vị không cần tắm mỗi ngày. Quý vị có thể dùng hệ thống “lau khô.” Quý vị lau bằng giấy lau trẻ em, thấm ướt khăn trước, một hay hai khăn ướt là đủ, rồi quý vị lau mình lại với khăn ướt thấm nước, và quý vị sạch sẽ, thơm tho mỗi ngày. Đủ tốt! Quý vị tắm một lần mỗi tháng, hoặc một lần mỗi năm Hoặc một lần mỗi tuần, hoặc mỗi hai tuần!

Quý vị có thể sống chung trong một căn hộ, thay vì mỗi người ở một căn. Góp tiền lại với nhau để trả tiền thuê nhà. Nếu quý vị góp tiền lại để nấu chung, sẽ rẻ hơn. Mọi người dùng một bóng đèn điện thay vì mỗi người một cái.


Kết nối liên quan
 
Hội Nghị Quốc Tế SOS với Thanh Hải Vô Thượng Sư Hâm Nóng Toàn Cầu - 27 tháng 1, 2009 - Mông Cổ (Tiếng Anh & Mông Cổ)
 
Hội Thảo “Ngưng Hâm Nóng Toàn Cầu: Hành Động Bây Giờ” với Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
SOS: Hội Thảo Ngưng Hâm Nóng Toàn Cầu - 27 tháng 7, 2008 Đông Kinh, Nhật Bản
 
Hội Nghị Quốc Tế Khí Hậu Thay Đổi
 
Lúc Khẩn Cấp Để Cứu Địa Cầu: Hội Thảo Tôi Có Thể Làm Gì?
 
Phát hình lại SOS! Hội Thảo Quốc Tế Về Hâm Nóng Toàn Cầu, Với Vị Khách Đặc Biệt, Thanh Hải Vô Thượng Sư
trackback : http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/sos_video_au/91