LỜI PHÁP CAM LỒ
  
trình chiếu những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư, một nhà nhân đạo nổi tiếng thế giới, vị thầy tâm linh được tôn kính, một nghệ sĩ tài năng, sẽ truyền cảm hứng và nâng cao đời sống của quý vị.
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 12
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 9
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 5
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 1
Phần 1
Phần 2
Phần 3
30 tháng 5, 1999 Helsinki, Phần Lan | Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 28
Phần 1
Phần 2
Phần 3
28 tháng 2, 1993, Formosa (Đài Loan) | Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 23
Phần 1
Phần 2
Phần 3
18 tháng 5, 1999 Sofia, Bảo Gia Lợi | Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 21
Phần 1
Phần 2
14 tháng 5, 1993, Busan, Nam Hàn | Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 19
27 tháng 12, 1993, California, Hoa Kỳ | Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 18
3 tháng 9,1994, Hạ Uy Di, Hoa Kỳ | Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 12
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
1 tháng 2, 1997, Luân Đôn, Anh quốc | Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 8
Phần 1
Phần 2
27 tháng 4, 2000 Auckland, Tân Tây Lan | Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 4
Phần 1
Phần 2
Phần 3
17 tháng 4, 1993 - Gia Nã Đại | Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 30
Phần 1
Phần 2
Phần 3
24 tháng 8, 2011 | Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 11
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
  
Chicago, Illinois, Hoa Kỳ - 11 tháng 8, 2011 | Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 28
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9

 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
LỜI PHÁP CAM LỒ
 
Phổ biến nhất
 Thế giới thuần chay, thế giới hòa bình: Một chọn lựa ý thức
 Địa điểm tốt cho trụ sở chính của nhà lãnh đạo, lợi ích cho hòa bình thế giới (1/2) 24 tháng 8, 2011
 Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn
 Các nhà lãnh đạo bảo tồn tương lai chúng ta: Bước tiến và ưu tiên về biến đổi khí hậu
 Thống nhất toàn cầu: Cùng nhau cứu sinh mạng
 Giải pháp cho một Địa Cầu xinh đẹp
 Bảo vệ nhà chúng ta với TÌNH THƯƠNG
 "Sức Khỏe Trẻ Em & Địa Cầu Bền Vững" Hội thảo quốc tế tại Jeju
 Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu
 Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009