Các chương trình truyền hình - LỜI PHÁP CAM LỒ
Bài viết 454   
 • Khách sạn cuộc đời - 23 tháng 6, 2001 Fresno, California, Hoa Kỳ - 2011 Tháng 11 12
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 2 .
 • Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới - 1-2 tháng12, 1999 - 2011 Tháng 11 9
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 2 .
 • Hướng nội lắng nghe Tự Tánh - 5.5.2005 Đào Viên, Formosa - 2011 Tháng 11 5
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 3 .
 • Khai ngộ là công cụ cho tất cả - 14.04.1993 Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ - 2011 Tháng 11 1
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 3 .
 • Lực lượng Ki-Tô chân chính - 30 tháng 5, 1999 Helsinki, Phần Lan -30 tháng 5, 1999 Helsinki, Phần Lan / 2011 Tháng 10 28
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 3 .
 • Lão Tử, Trang Tử và âm nhạc thiên đàng -28 tháng 2, 1993, Formosa (Đài Loan) / 2011 Tháng 10 23
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 3 .
 • Vun đầy cuộc sống bằng tình thương và sự thần kỳ -18 tháng 5, 1999 Sofia, Bảo Gia Lợi / 2011 Tháng 10 21
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 2 .
 • Cố gắng không ngừng sẽ đạt thành công -14 tháng 5, 1993, Busan, Nam Hàn / 2011 Tháng 10 19
  •  
  •  
  •  
 • Xướng ngôn viên truyền hình và phát thanh Judith Conrad phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư -27 tháng 12, 1993, California, Hoa Kỳ / 2011 Tháng 10 18
  •  
  •  
  •  
 • Đấng Cứu Rỗi tại thế trong thời chúng ta -3 tháng 9,1994, Hạ Uy Di, Hoa Kỳ / 2011 Tháng 10 12
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 4 .
 • Ma Vương cũng có thể thành Phật - 1 tháng 2, 1997, Luân Đôn, Anh quốc / 2011 Tháng 10 8
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 2 .
 • Sự đoàn tụ các linh hồn -27 tháng 4, 2000 Auckland, Tân Tây Lan / 2011 Tháng 10 4
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 3 .
 • Thuyết phục người khác bằng thần thông là xen vào tự nhiên -17 tháng 4, 1993 - Gia Nã Đại / 2011 Tháng 9 30
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 3 .
 • Địa điểm tốt cho trụ sở chính của nhà lãnh đạo, lợi ích cho hòa bình thế giới (1/2) 24 tháng 8, 2011 -24 tháng 8, 2011 / 2011 Tháng 9 11
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 4 . Bản Thảo
 • Thế giới thuần chay, thế giới hòa bình: Một chọn lựa ý thức -Chicago, Illinois, Hoa Kỳ - 11 tháng 8, 2011 / 2011 Tháng 8 28
  •  
  •  
  •  
  • Final part : ~ 9 .
  1 / 31  
International Sites: English | Âu Lạc | 正體中文 | 简体中文 | Français | Deutsch | Magyar | Italiano | 한국어 | Indonesia | Español | Português | Svenska | فارس | jezik | Русский | 日本語
 • PC Version Trên đầu