LỜI PHÁP CAM LỒ
  
trình chiếu những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư, một nhà nhân đạo nổi tiếng thế giới, vị thầy tâm linh được tôn kính, một nghệ sĩ tài năng, sẽ truyền cảm hứng và nâng cao đời sống của quý vị.
29 tháng 7, 2008 - Hoa Kỳ | Ngày phát hình: 2010 Tháng 7 30
Phần 1
Phần 2
31 tháng 5, 1999 Stockholm, Thụy Điển (Tiếng Thụy Điển) | Ngày phát hình: 2010 Tháng 7 25
Phần 1
Phần 2
Phần 3
25 tháng 2, 1992 Mã Lai Á (Tiếng Mã Lai) | Ngày phát hình: 2010 Tháng 7 21
Phần 1
Phần 2
Phần 3
8 tháng 7, 1989 - Hồng Kông (Tiếng Quảng Đông) | Ngày phát hình: 2010 Tháng 7 17
Phần 1
Phần 2
Phần 3
17 tháng 4, 1993 Montreal, Gia Nã Đại | Ngày phát hình: 2010 Tháng 7 13
Phần 1
Phần 2
Phần 3
24 tháng 5, 1999 Budapest, Hung Gia Lợi (Tiếng Hung Gia Lợi) | Ngày phát hình: 2010 Tháng 7 9
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Sưu tầm những bài giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư | Ngày phát hình: 2010 Tháng 7 4
6 tháng 1, 1989 Đài Bắc, Formosa | Ngày phát hình: 2010 Tháng 7 3
Phần 1
Phần 2
Phần 3
5 tháng 6, 1999 Edinburgh, Tô Cách Lan | Ngày phát hình: 2010 Tháng 6 30
Phần 1
Phần 2
- Sưu tập các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư | Ngày phát hình: 2010 Tháng 6 26
22 tháng 11, 1989 Costa Rica (Tiếng Tây Ban Nha) | Ngày phát hình: 2010 Tháng 6 25
Phần 1
Phần 2
Phần 3
15 tháng 11, 1988 Đài Trung, Formosa (Đài Loan) | Ngày phát hình: 2010 Tháng 6 20
Phần 1
Phần 2
Phần 3
2 tháng 6, 1998 Irvine, California, Hoa Kỳ | Ngày phát hình: 2010 Tháng 6 16
Phần 1
Phần 2
Phần 3
15 tháng 11, 1989 Á Căn Đình (Tiếng Tây Ban Nha) | Ngày phát hình: 2010 Tháng 6 12
Phần 1
Phần 2
Phần 3
1 tháng 5, 2000 - Nê-pan (Tiếng Nê-pan) | Ngày phát hình: 2010 Tháng 6 9
Phần 1
Phần 2

 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
LỜI PHÁP CAM LỒ
 
Phổ biến nhất
 Thế giới thuần chay, thế giới hòa bình: Một chọn lựa ý thức
 Địa điểm tốt cho trụ sở chính của nhà lãnh đạo, lợi ích cho hòa bình thế giới (1/2) 24 tháng 8, 2011
 Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn
 Các nhà lãnh đạo bảo tồn tương lai chúng ta: Bước tiến và ưu tiên về biến đổi khí hậu
 Thống nhất toàn cầu: Cùng nhau cứu sinh mạng
 Giải pháp cho một Địa Cầu xinh đẹp
 Bảo vệ nhà chúng ta với TÌNH THƯƠNG
 "Sức Khỏe Trẻ Em & Địa Cầu Bền Vững" Hội thảo quốc tế tại Jeju
 Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu
 Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009