Golden Age Technology
 
Thiết kế tương lai hòa bình và tiến bộ: Jacque Fresco và dự án Kim Tinh   
Download    


 Bộ phận giả cho thú vật: Truyện đầy cảm hứng của cá heo tên Winter 

 
  
 
Non Subtitle Videos
 
Most popular
 Giao diện máy tính-não: Biến suy nghĩ thành hành động
 Giới thiệu cách chế tạo ga oxy-hydrô
 Năng lượng Khaiko: Giải pháp cho một thế giới xanh hơn
 Tàu đất Brighton: Tòa nhà sinh thái bền vững cho một thế giới xanh
 Thiết kế tương lai hòa bình và tiến bộ: Jacque Fresco và dự án Kim Tinh
 Bộ phận giả cho thú vật: Truyện đầy cảm hứng của cá heo tên Winter
 Kim Lloyd Godson: Nhà phát minh những giải pháp bền vững
 Diễn đàn năng lượng tương lai Âu châu 2011: Bảo đảm tương lai sạch
 Vincent Callebaut: Kiến trúc sinh thái cho kỷ nguyên hoàng kim
 Viện Nghệ thuật Đất và Kiến trúc tại California: Tòa nhà bền vững trong sự hài hòa với thiên nhiê