دنیای حیوانات
 
The Oasis Sanctuary: A Forever Loving Home for Exotic Birds P1/2   
Download    

 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
 
Most popular
 اتحادیه مدافعان اقیانوس: حفاظت از آبها و موجودات آنها – قسمت ۱ از ۲
 دامدار خوک: گزیده ای از "انقلاب غذایی" از نویسنده ی وگان پرفروشترین کتاب ها جان رابینس- قسمت ۱ از ۳
 مصاحبه با پزشک اتریشی، هلموت اف کاپلان: مدافع فعال حقوق حیوانات – قسمت اول (بزبان آلمانی)
 از دامدار حیوان تا ناجی آن: چری واندرسلوئیس بنیانگذار پناهگاه حیوانات مزرعه میپل فارم - قسمت ۱ از ۲ قسمت
 جایزه ی شفقت درخشان جهانی: بریسبین کررز گروپ - نجات دهندگان حیات وحش، قسمت ۱ از ۲
 Dr. Steven Farmer: Listening to Our Animal Spirit Guides - P1/2
 فداکاری و از خودگذشتگی سگان: موسسه راهنمای سگ "وانس" قسمت ۱ از ۲ (به زبان اسپانیایی)
 حیوانات به من چه می گویند: رابط مشهور تله پاتی حیوانات سونیا فیتسپاتریک - قسمت ۱ از ۳ قسمت
 روزینا ماریا آرکواتی، یک مرتبط،مهربان حیوانات از طریق تله پاتی، قسمت ۱ از ۲
 "یک داستان سگ" نوشته ی نویسنده ی مشهور مارک تواین - قسمت ۱ از ۳ قسمت