دانلود
 
زیرنویس - Nepalese
Supreme Master Television is now available in additional language subtitles.
You may watch or download the following videos with subtitles in Swedish, Nepalese , Greek, Estonian, and Dutch.
Click WMV, MP4 or MP3 to download file مقاله ها: 15
no دانلود Watch Date aired روز
15
کلام حکمت .1632
مصاحبه با استاد اعظم چینگ های توسط روزنامه نوئدادس ۹ دسامبر ۲۰۱۰، کنکون، مکزیک : Tagalog ,Tamil,Bulgarian,Swedish,Nepalese
  WMV (96 MB)   
4 - مارچ - 2011 جمعه
14
کلام حکمت .857
منجی در هر دوره زندگی حضور دارد – قسمت ۲ ۱۷ ژوئن ۱۹۸۹، برزیل (بزبان انگلیسی و پرتغالی) : Dutch,Mongolian,Nepalese,Swedish,Tagalog
  WMV (136 MB)   
18 - ژانویه - 2009 یکشنبه
13
کلام حکمت .856
منجی در هر دوره زندگی حضور دارد – قسمت ۱ ۱۷ ژوئن ۱۹۸۹، برزیل (بزبان انگلیسی و پرتغالی) : Dutch,Mongolian,Nepalese,Swedish,Tagalog
  WMV (89 MB)   
17 - ژانویه - 2009 شنبه
12
کلام حکمت .832
چه کسی جاودانه منتظر ما میباشد؟ قسمت ۳ ۱۲ آوریل ۱۹۸۹، فورموسا (به زبان چینی) : Dutch,Mongolian,Nepalese,Slovenian,Tagalog
  WMV (104 MB)    MP4(130 MB)  
24 - دسامبر - 2008 چهارشنبه
11
کلام حکمت .828
چه کسی جاودانه منتظر ما میباشد؟ قسمت ۱ ۱۲ آوریل ۱۹۸۹، فورموسا (به زبان چینی) : Dutch,Mongolian,Nepalese,Slovenian,Tagalog
  WMV (113 MB)    MP4(165 MB)  
20 - دسامبر - 2008 شنبه
10
کلام حکمت .807
بهر نوعی که میتوانید، گیاهخوار باشید - قسمت ۲ ۱۹ ماه مه، ۱۹۹۱، کالیفرنیا، امریکا (به زبان انگلیسی) : Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (112 MB)    MP4(178 MB)  
28 - نوامبر - 2008 شنبه
9
کلام حکمت .806
بهر نوعی که میتوانید، گیاهخوار باشید - قسمت ۲ ۱۹ ماه مه، ۱۹۹۱، کالیفرنیا، امریکا (به زبان انگلیسی) : Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (121 MB)    MP4(176 MB)  
28 - نوامبر - 2008 جمعه
8
کلام حکمت .804
بهر نوعی که میتوانید، گیاهخوار باشید - قسمت ۱ ۱۹ ماه مه، ۱۹۹۱، کالیفرنیا، امریکا (به زبان انگلیسی) : Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (94 MB)    MP4(148 MB)  
26 - نوامبر - 2008 چهارشنبه
7
کلام حکمت .793
با یکدیگر میتوانیم آینده ای درخشانتر انتخاب کنیم - قسمت ۳ ۱۱ ماه مه، ۱۹۹۹ - لهستان (به زبان انگلیسی و لهستانی) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (84 MB)    MP4(148 MB)  
15 - نوامبر - 2008 شنبه
6
کلام حکمت .792
با یکدیگر میتوانیم آینده ای درخشانتر انتخاب کنیم - قسمت ۲ ۱۱ ماه مه، ۱۹۹۹ - لهستان (به زبان انگلیسی و لهستانی) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (80 MB)    MP4(137 MB)  
14 - نوامبر - 2008 جمعه
5
کلام حکمت .790
با یکدیگر میتوانیم آینده ای درخشانتر انتخاب کنیم - قسمت ۱ ۱۱ ماه مه، ۱۹۹۹ - لهستان (به زبان انگلیسی و لهستانی) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (90 MB)    MP4(160 MB)  
12 - نوامبر - 2008 چهارشنبه
4
کلام حکمت .779
جنگ چگونه آغاز شد - قسمت ۳ ۶ مارس ۱۹۹۱، آمریکا : Dutch,Greek,Mongolian,Nepalese,Swedish,Zulu
  WMV (89 MB)    MP4(107 MB)  
1 - نوامبر - 2008 شنبه
3
کلام حکمت .778
جنگ چگونه آغاز شد - قسمت ۲ ۶ مارس ۱۹۹۱، آمریکا : Dutch,Greek,Mongolian,Nepalese,Swedish,Zulu
  WMV (70 MB)    MP4(85 MB)  
31 - اکتبر - 2008 جمعه
2
کلام حکمت .776
جنگ چگونه آغاز شد - قسمت ۱ ۶ مارس ۱۹۹۱، آمریکا : Dutch, Estonian, Greek, Nepalese, Swedish, Zulu
  WMV (116 MB)   
29 - اکتبر - 2008 چهارشنبه
1
کلام حکمت .776
جنگ چگونه آغاز شد - قسمت ۱ ۶ مارس ۱۹۹۱، آمریکا : Dutch, Estonian, Greek, Nepalese, Swedish, Zulu
  WMV (121 MB)    MP4(122 MB)  
29 - اکتبر - 2008 چهارشنبه
 
 

   Download - Additional Language Subtitles
 
  دانلود کتیبه ها
  دانلود MP3
 
Listen Mp3Listen  کلام حکمت
Listen Mp3Listen  میان استاد و شاگردان
  MP4 download for iPhone(iPod )
  Download Non Subtitle Videos
  دانلود از طریق برنامه
 
کلام حکمت
گیاهخواری : روش اصیل زندگی
افراد خوب، اعمال خوب
اخبار قابل توجه
بین استاد و شاگردان
بزرگان گیاهخوار
دنیای حیوانات
سفری به عوالم زیبایی
سرگرمی های تعالی بخش
  دانلود از طریق تاریخ
اوت . 2017

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31