دانلود
 
زیرنویس - Norwegian
Supreme Master Television is now available in additional language subtitles.
You may watch or download the following videos with subtitles in Swedish, Nepalese , Greek, Estonian, and Dutch.
Click WMV, MP4 or MP3 to download file مقاله ها: 12
no دانلود Watch Date aired روز
12
کلام حکمت .843
پیامی از طرف خدا ۱۹ مارس ۱۹۹۲ - فیلیپین (به زبان تاگالوگ و انگلیسی) : Dutch,Estonian,Norwegian,Swedish,Zulu
  WMV (116 MB)   
4 - ژانویه - 2009 یکشنبه
11
کلام حکمت .822
خداوند منشا تمام خلقت است - قسمت ۳ ۱۵ نوامبر ۱۹۸۹، آرژانتین (به زبان انگلیسی و اسپانیایی) : Dutch,Greek,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (116 MB)    MP4(140 MB)  
14 - دسامبر - 2008 یکشنبه
10
کلام حکمت .821
خداوند منشا تمام خلقت است - قسمت ۲ ۱۵ نوامبر ۱۹۸۹، آرژانتین (به زبان انگلیسی و اسپانیایی) : Dutch,Greek,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (120 MB)    MP4(138 MB)  
13 - دسامبر - 2008 شنبه
9
کلام حکمت .820
خداوند منشا تمام خلقت است - قسمت ۱ ۱۵ نوامبر ۱۹۸۹، آرژانتین (به زبان انگلیسی و اسپانیایی) : Dutch,Greek,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (130 MB)    MP4(163 MB)  
12 - دسامبر - 2008 جمعه
8
کلام حکمت .807
بهر نوعی که میتوانید، گیاهخوار باشید - قسمت ۲ ۱۹ ماه مه، ۱۹۹۱، کالیفرنیا، امریکا (به زبان انگلیسی) : Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (112 MB)    MP4(178 MB)  
28 - نوامبر - 2008 شنبه
7
کلام حکمت .806
بهر نوعی که میتوانید، گیاهخوار باشید - قسمت ۲ ۱۹ ماه مه، ۱۹۹۱، کالیفرنیا، امریکا (به زبان انگلیسی) : Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (121 MB)    MP4(176 MB)  
28 - نوامبر - 2008 جمعه
6
کلام حکمت .804
بهر نوعی که میتوانید، گیاهخوار باشید - قسمت ۱ ۱۹ ماه مه، ۱۹۹۱، کالیفرنیا، امریکا (به زبان انگلیسی) : Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (94 MB)    MP4(148 MB)  
26 - نوامبر - 2008 چهارشنبه
5
کلام حکمت .793
با یکدیگر میتوانیم آینده ای درخشانتر انتخاب کنیم - قسمت ۳ ۱۱ ماه مه، ۱۹۹۹ - لهستان (به زبان انگلیسی و لهستانی) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (84 MB)    MP4(148 MB)  
15 - نوامبر - 2008 شنبه
4
کلام حکمت .792
با یکدیگر میتوانیم آینده ای درخشانتر انتخاب کنیم - قسمت ۲ ۱۱ ماه مه، ۱۹۹۹ - لهستان (به زبان انگلیسی و لهستانی) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (80 MB)    MP4(137 MB)  
14 - نوامبر - 2008 جمعه
3
کلام حکمت .790
با یکدیگر میتوانیم آینده ای درخشانتر انتخاب کنیم - قسمت ۱ ۱۱ ماه مه، ۱۹۹۹ - لهستان (به زبان انگلیسی و لهستانی) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (90 MB)    MP4(160 MB)  
12 - نوامبر - 2008 چهارشنبه
2
کلام حکمت .786
پارلمان ادیان دنیا - قسمت ۲، ۲-۱ دسامبر ۱۹۹۹ : Croatian,Dutch,Greek,Mongolian,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (74 MB)    MP4(136 MB)  
8 - نوامبر - 2008 شنبه
1
کلام حکمت .785
پارلمان ادیان دنیا - قسمت ۱، ۲-۱ دسامبر ۱۹۹۹ : Croatian,Dutch,Greek,Mongolian,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (115 MB)    MP4(182 MB)  
7 - نوامبر - 2008 جمعه
 
 

   Download - Additional Language Subtitles
 
  دانلود کتیبه ها
  دانلود MP3
 
Listen Mp3Listen  کلام حکمت
Listen Mp3Listen  میان استاد و شاگردان
  MP4 download for iPhone(iPod )
  Download Non Subtitle Videos
  دانلود از طریق برنامه
 
کلام حکمت
گیاهخواری : روش اصیل زندگی
افراد خوب، اعمال خوب
اخبار قابل توجه
بین استاد و شاگردان
بزرگان گیاهخوار
دنیای حیوانات
سفری به عوالم زیبایی
سرگرمی های تعالی بخش
  دانلود از طریق تاریخ
سپتامبر . 2017

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30