دانلود
  
Click WMV, MP4 or MP3 to download file مقاله ها: 2,238
no
DownloadWatch
Date aired روز
2238
بین استاد و شاگردان . 1937
Love for All Beings Videoconference with Indiana Center, USA September 1, 2002
  WMV (70 MB)    MP4(94 MB)   MP3(23 MB)
3 ژانویه 2012 سه شنبه
2237
بین استاد و شاگردان . 1936
Love for All Beings - P2/2 Indiana, USA - September 1, 2002
  WMV (101 MB)    MP4(137 MB)   MP3(33 MB)
2 ژانویه 2012 دوشنبه
2236
بین استاد و شاگردان . 1935
Master Jue Tong: China’s Inspiring Waterian Nun – P4/4 (In Chinese)
  WMV (52 MB)    MP4(70 MB)   MP3(33 MB)
1 ژانویه 2012 یکشنبه
2235
بین استاد و شاگردان . 1932
The Love of an Enlightened Master - P3/3 Melbourne, Australia - March 14, 1993
  WMV (83 MB)    MP4(113 MB)   MP3(27 MB)
29 دسامبر 2011 پنجشنبه
2234
بین استاد و شاگردان . 1931
The Secret Doctrine of the Rosicrucians: The Three Higher Planes of Consciousness ~ P3/3
  WMV (51 MB)    MP4(68 MB)   MP3(17 MB)
28 دسامبر 2011 چهارشنبه
2233
بین استاد و شاگردان . 1930
The Love of an Enlightened Master - P2/3 Melbourne, Australia - March 14, 1993
  WMV (72 MB)    MP4(97 MB)  
27 دسامبر 2011 سه شنبه
2232
بین استاد و شاگردان . 1929
The Love of an Enlightened Master - P1/3 Melbourne, Australia - March 14, 1993
  WMV (81 MB)    MP4(110 MB)  
26 دسامبر 2011 دوشنبه
2231
بین استاد و شاگردان . 1928
Master Jue Tong: China’s Inspiring Waterian Nun – P3/4 (In Chinese)
  WMV (46 MB)    MP4(62 MB)   MP3(15 MB)
25 دسامبر 2011 یکشنبه
2230
بین استاد و شاگردان . 1924
The Secret Doctrine of the Rosicrucians: The Three Higher Planes of Consciousness ~ P2/3
  WMV (55 MB)    MP4(74 MB)   MP3(18 MB)
21 دسامبر 2011 چهارشنبه
2229
بین استاد و شاگردان . 1923
Choose the Heavenly Way of Life - P1/2 Los Angeles, California, USA - July 8, 1997
  WMV (74 MB)    MP4(100 MB)   MP3(24 MB)
20 دسامبر 2011 سه شنبه
2228
بین استاد و شاگردان . 1921
استاد جو تونگ: راهبه الهامبخش آبخوار چین، قسمت ۲ از ۴ قسمت (به زبان چینی)
  WMV (52 MB)    MP4(70 MB)   MP3(17 MB)
18 دسامبر 2011 یکشنبه
2227
بین استاد و شاگردان . 1920
آغاز یک سال نو از صلح - قسمت ۱ از ۱ قسمت آلمان – ۱ ژانویه ۲۰۰۷
  WMV (120 MB)    MP4(161 MB)   MP3(39 MB)
17 دسامبر 2011 شنبه
2226
بین استاد و شاگردان . 1918
یک کریسمس شاد با استاد - قسمت ۱ از ۱ قسمت پاریس، فرانسه - ۲۴ دسامبر ۲۰۰۶ (به زبان فرانسوی)
  WMV (130 MB)    MP4(174 MB)   MP3(42 MB)
15 دسامبر 2011 پنجشنبه
2225
بین استاد و شاگردان . 1917
تعالیم مقدس سّری صلیب گل سرخ: سه طبقه بالای آگاهی - قسمت ۱ از ۲ قسمت
  WMV (46 MB)    MP4(61 MB)   MP3(15 MB)
14 دسامبر 2011 چهارشنبه
2224
بین استاد و شاگردان . 1915
فرشتگان محافظی که خداوند به ما اعطا کرده است - قسمت ۱ از ۱ قسمت پاریس، فرانسه – ۲۴ اوت ۲۰۰۷
  WMV (69 MB)    MP4(93 MB)   MP3(22 MB)
12 دسامبر 2011 دوشنبه
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Download - Additional Language Subtitles
 
  دانلود کتیبه ها
  دانلود MP3
 
Listen Mp3Listen  کلام حکمت
Listen Mp3Listen  میان استاد و شاگردان
  MP4 download for iPhone(iPod )
  Download Non Subtitle Videos
  دانلود از طریق برنامه
 
کلام حکمت
گیاهخواری : روش اصیل زندگی
افراد خوب، اعمال خوب
اخبار قابل توجه
بین استاد و شاگردان
بزرگان گیاهخوار
دنیای حیوانات
سفری به عوالم زیبایی
سرگرمی های تعالی بخش
  دانلود از طریق تاریخ
اوت . 2017

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31