زندگی سالم
 
دکتر پام پاپر در مورد تندرستی جمعی و تغذیه در مدرسه سخن می گوید، قسمت ۱ از ۲ قسمت   
Download    


 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
 
Most popular
 زندگی سالم تحقیق چین از دکتر تی. کالین کمپبل: کاهش ریسک امراض از طریق رژیم وگان – قسمت ۱
 زندگی سالم دکتر نیل بارنارد: تغذیه درست برای نجات از سرطان - قسمت ۱ از ۸ قسمت
 زندگی سالم تغذیه وگان با دکتر اریک سلیویتچ - قسمت ۱ از ۲ ( به زبان پرتغالی)
 زندگی سالم دکتر جوئل فورمن: سلامت خود را از طریق یک رژیم غذایی گیاهی بهتر کنید ، قسمت ۱ از ۳
 زندگی سالم مایک اندرسون: رژیم غذایی ریو- قسمت ۱ از ۲
 زندگی سالم تندرستی عالی از طریق تغذیه با دکتر بکستر مونتگومری - قسمت ۱ از ۲
 زندگی سالم بگذارید غذا، درمان شما باشد - دکتر برایان کلمنت از انستیتوی بهداشت بقراط – قسمت ۱ از ۲
 زندگی سالم دکتر فرد بیسکی - انتخاب راه سالم خام گیاهخواری وگان
 زندگی سالم پروژه بهبود تندرستی قلب: ترویج شیوه زندگی وگان -
 زندگی سالم دکتر جان مکدوگال، در زندگی از تندرستی مطلوب برخوردار باشید، قسمت ۱ از ۲