سرگرمی های تعالی بخش
  
شامل مصاحبات جالب، فیلمهای الهام بخش، و برنامه های مستند که روح ما را ارتقاء و تغذیه میدهند.
Date aired: 1 ژانویه 2012
Date aired: 31 دسامبر 2011
Date aired: 30 دسامبر 2011
Date aired: 25 دسامبر 2011
Date aired: 17 دسامبر 2011
Date aired: 13 دسامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 7 دسامبر 2011
Date aired: 6 دسامبر 2011
Date aired: 3 دسامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 24 نوامبر 2011
Date aired: 19 نوامبر 2011
  
Date aired: 18 نوامبر 2011
Date aired: 12 نوامبر 2011
  
Date aired: 9 نوامبر 2011
Date aired: 5 نوامبر 2011
  

 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
سرگرمی های تعالی بخش
 
Most popular
 گنجینه های موسیقی سنتی افغانستان - قسمت ۱ از ۲، هنرمند محترم شمس الدین مسرور ( به زبان دری)
 اولین نمایش جهانی "پادشاه و همراهان" یک نمایش دنباله دار حماسی نوشته و کارگردانی شده توسط استاد اعظم چینگ های قسمت ۱ از ۱۰ قسمت
 رباب و دوتار: سازهای موسیقی جذاب سنتی از افغانستان (به زبان فارسی دری)
 " جهان مان را نجات دهیم" کنسرت از مغولستان - قسمت ۱ از ۸ قسمت ( به زبان مغولی)
 اپرای محلی مدرن آولاکی (ویتنامی): وظیفه فرزندی و داروی برگ لوکوات - قسمت ۱ از ۴ قسمت (به زبان آولاکی)
 کمپانی رقص باله بلانکنشیپ باله و رقص کوبایی درجه یک (به زبان اسپانیایی)
 جشن سبزترین قهرمانان - قسمت ۱ از ۱۰ قسمت
 داوود خان سدوزایی: روح موسیقی افغانی ( به زبان دری)
 متعهد به عشق: سائین ظهور، موسیقیدان صوفی از پاکستان - قسمت ۱ از ۲ قسمت (به زبان اردو)
 نواختن با ضرب آهنگ موسیقی افغانی با نوازنده ی طبله سالار نادر- قسمت ۱ از ۲ قسمت (به زبان فارسی دری)