کلبه محبت - رستوران های زنجیره ای گیاهی وگان بین‌المللی
Loving Hut was created with a vision that all beings could live in peace, love and harmony with each other and the planet. Loving Hut chain restaurants are newly opening around the world. It is an invitation to gourmet cuisine made with wholesome vegan ingredients, offering an accessible starting point for those making the noble transition to a plant-based diet.
    Total Stores : 1
ژاپن - Kyoto  
Address
6-15-2F Kuyochuya Sanchome Shinzuku Tokyoto 160-0004
Tel
03-6807-9625
وبسایت
lovinghut.jp
Open Hour
Lunch Time :AM 11:00 ~ PM 3:00 (LO, PM 2:30) Dinner Time :PM 5:00 ~ PM 9:00 (

 
 
  ;::: گیاهخوار شوید ::: 
گیاهخواری و گرمایش جهانی
برنامه های آشپزی گیاهی
بزرگان گیاهخوار
تبار شریف ما
آشپزی ساده و مغذی توسط استاد اعظم چینگ های
اشخاصی که با حیوانات ارتباط برقرار میکنند
به کشتارها خاتمه دهید
FEATURED VIDEOS
منابع گیاهخواری
Links
 پناهگاه های حیوانات بدون کشتار
 رستوران های گیاهی
کلبه محبت
 رستوران های گیاهی اعضای انجمن ما
 تولید کنندگان مواد گیاهی و توزیع کنندگان