سیاره زمین : خانه محبوب ما
  
این برنامه به منظور تجلیل و سپاسگذاری از سیاره زیبایمان، زمین ارائه میشود. همه، و تک تک ما میتوانیم در حفظ محیط زیست و حفظ این سیاره نقشی داشته باشیم.
Date aired: 14 دسامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
Date aired: 30 نوامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 16 نوامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 9 نوامبر 2011
Date aired: 2 نوامبر 2011
Date aired: 26 اکتبر 2011
Date aired: 19 اکتبر 2011
Date aired: 12 اکتبر 2011
Date aired: 28 سپتامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 21 سپتامبر 2011
Date aired: 14 سپتامبر 2011
Date aired: 24 اوت 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 17 اوت 2011
Date aired: 10 اوت 2011
Date aired: 3 اوت 2011

 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
سیاره زمین
 
Most popular
 کره زمین: خانه دوست داشتنی ما رژیم گیاهخواری وگان: سریعترین راه برای سیاره ی خنک تر - قسمت ۱ از ۴
 سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما متد زراعت طبیعی یوشیکازو کاواگوچی- قسمت ۱ از ۲ (بزبان ژاپنی)
 کره زمین: خانه دوست داشتنی ما دکتر راجندرا کی. پاچاوری - گرمایش جهانی: تاثیر تولید و مصرف گوشت بر تغییر آب و هوایی – قسمت ۱ از ۲
 کره زمین: خانه دوست داشتنی ما " تغییرات در آب و هوا، تغییرات در زندگی ها" - یک پیام از صلح سبز برزیل – قسمت ۱ از ۲ ( به زبان پرتغالی)
 Growing Fruits and Vegetables in Sand - One Story From Âu Lạc(Vietnam)
 کره زمین: خانه دوست داشتنی ما به آب نیازی نیست! کشاورزی بدون آب در آولاک ( ویتنام)
 سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما "خانه": یک فیلم مستند زیست محیطی از یان آرتوس – برتران - قسمت ۱ از ۳ قسمت
 سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما تاثیرات ویرانگر یک دامداری صنعتی خوک - قسمت ۱ از ۲ قسمت
 کره زمین: خانه دوست داشتنی ما کشاورزی آهیمسا: باغبانی ارگانیک بدون خاک
 کره زمین: خانه دوست داشتنی ما خاکستر سوزان: دانشمند تغییرات آب و هوایی دکتر استفن اشنایدر در مورد وضعیت سیاره مان – قسمت ۱ از ۲